Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 3/2018

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego naboru pn. „Wspieranie inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje”.

Poniżej przedstawiamy:

Protokół z posiedzenia Rady

Uchwała wraz z listą operacji wybranych do dofinansowania.

Aktualizacja z dnia 25.10.2018 r:

Uchwała_84_Protokół Rady_korekta