Zmiana terminu posiedzenia rady

Informujemy o zmianie terminu posiedzenia Rady w sprawie oceny operacji z naborów 1/2018/G, 2/2018/G, 1/2018 planowanego pierwotnie na dzień 25 czerwca 2018 r.

Spotkanie Rady w przedmiotowym zakresie odbędzie się 27 czerwca 2018 r.  o godzinie 16:00.