Archiwum kategorii: Działania promocyjne

Impreza promocyjna w ramach projektu współpracy

Serdecznie zapraszamy w imieniu naszym oraz LGD Partnerstwo 5 Gmin do wzięcia udziału w imprezie promocyjnej, organizowanej w ramach wspólnie realizowanego projektu współpracy pn. „Utworzenie Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Rzeszowie – zintegrowanie i promocja oferty produktów lokalnych, kultury i turystyki obszarów partnerskich „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” i LGD Partnerstwo 5 Gmin”.

Czytaj dalej Impreza promocyjna w ramach projektu współpracy

Ogłoszenie o konkursie fotograficznym

W ramach realizowanego projektu partnerskiego, wraz z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo 5 Gmin, zapraszamy mieszkańców Doliny Strugu do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, który tematycznie ma nawiązywać do terenów obydwu LGD a motywem przewodnim powinny być atrakcje turystyczne.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ogłoszeniu Partnera:

https://partnerstwo5gmin.pl/konkurs-fotograficzny/

Konkurs organizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Spoktanie informacyjno-szkoleniowe

„Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z organizowanymi naborem grantowym nr 3/3018/G Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, podnoszenia wiedzy i naborem nr 2/2018 – Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury.

Czytaj dalej Spoktanie informacyjno-szkoleniowe