Archiwum kategorii: Nabory wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017 z dnia 05 maja 2017 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017 z dnia 05 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 z dnia 5 maja 2017 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2017 z dnia 5 maja 2017 r.

Formularze wniosków i umów

Uprzejmie prosimy potencjalnych wnioskodawców naborów wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej o zapoznanie się z formularzami wniosków i umów dotyczących tychże naborów. Zarówno dokumenty te jak i interpretacje dotyczące większości kwestii związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Na naszej stronie znajdują się one w podzakładce Lokalna Strategia Rozwoju -> Nabory wniosków -> Formularze wniosków i umów.