Spotkanie informacyjne ws. procedury grantowej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące aktualizacji procedury grantowej, które odbędzie się 17 listopada 2017 r. w biurze LGD o godzinie 15:00.

Poniżej przedstawiamy proponowany program spotkania:

  1. Rozpoczęcie spotkania,
  2. Omówienie bieżących działań LGD. Realizacja planu komunikacji.
  3. Planowane nabory wniosków w 2017 roku.
  4. Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie aktualizacji LSR. Przyjmowanie wniosków w sprawie aktualizacji LSR.
  5. Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie aktualizacji Procedury konkursowej. Przyjmowanie wniosków w sprawie aktualizacji Procedury Konkursowej.
  6. Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie aktualizacji Procedury grantowej. Przyjmowanie wniosków w sprawie aktualizacji Procedury Grantowej.
  7. Wolne wnioski i dyskusja.
  8. Zakończenie spotkania.