Konsultacje społeczne- procedura konkursowa

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Lider Dolina Strugu” informuje o przesunięciu terminu konsultacji społecznych  związanych z aktualizacją procedury oceny i wyboru projektów konkursowych do 25 listopada 2017 r.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich mieszkańców Doliny Strugu, zainteresowanych zmianami w procedurze, do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 17.11.2017 o godzinie w biurze LGD- Błażowa, ul. Myśliwska 16, o godzinie 15.00.