LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2017

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2017 na operacje w zakresie wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 27 lipca 2017 r. wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy na łączną kwotę 500 000,00 PLN

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 3/2017 PLN.