Lista złożonych wniosków w naborze nr 1/2017

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2017 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 14 czerwca 2017 r. wpłynęło 17 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 849 771,00 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 1/2017