Informacja o spotkaniu informacyjnym- rozwój działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o pomoc na realizację operacji dotyczących rozwoju działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lider Dolina Strugu na lata 2014-2020.

Termin spotkania: 23 maja 2017 r.- szkolenie dotyczące zasad wypełniania dokumentacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach LSR

Czas trwania: 11:00-15:30

Ramowy program spotkania:

  1. Omówienie obowiązujących wytycznych programowych
  2. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznes planu wraz z załącznikami
  3. Omówienie Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji- rozwój działalności gospodarczej
  4. Projekt umowy o dofinansowanie
  5. Formularz wniosku o płatność
  6. Pytania uczestników, dyskusja

Spotkania organizowane są w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju- LGD Dolina Strugu na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.