Szkolenie dla członków Rady LGD

Zapraszamy wszystkich członków Rady „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na szkolenie, które odbędzie się w dniach 18-19 maja br. w godzinach 09:00-15:30. Szkolenie będzie dotyczyć zasad oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Strugu.