LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 4/2021

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2021 na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 7 stycznia 2022 r. wpłynęło 13 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 650 000 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 4/2021