Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu

W dniu 21 grudnia 2016 r. w biurze LGD Lider Dolina Strugu,  ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, o godzinie 16:00, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność na lata 2014 – 2022  „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
  5. Omówienie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
  6. Omówienie aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  7. Sprawy różne, dyskusja i wnioski.
  8. Zakończenie obrad.