Kampania marketingowa produktów lokalnych Doliny Strugu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Błędowa Tyczyńska „RAZEM” zrealizowała projekt pn. „Kampania marketingowa produktów lokalnych Doliny Strugu – opracowanie materiałów promocyjnych, kolportaż” mający na celu: „Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne i proekologiczne”.

W ramach projektu powstała publikacja promująca produkty rolne oraz przepisy kulinarne Doliny Strugu. Publikacja jest poświęcona promocji tradycyjnej i ekologicznej żywności pochodzącej od lokalnych producentów. Zawiera opis produktów, ich walorów zdrowotnych i odżywczych, przykładowe potrawy na bazie tych produktów, opis gospodarstw oraz ich historię.

Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach projektu grantowego „Rozwój mikroregionu Dolina strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej, promocję produktów lokalnych oraz wzmocnienie kapitału społecznego”.