LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2018

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017 na operacje w zakresie Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do dnia 28 maja 2018 r. wpłynęło 4 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 87 355,30 PLN

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR. 1/2018 PLN.