LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 1/2020/G

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020/G na operacje w zakresie:

  1. Wsparcie oddolne inicjatyw
  2. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru
  3. Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego

w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 1/2020/G

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2020

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 na operacje w zakresie Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2020

informacja o spotkaniu informacyjnym ws. naboru 1/2020 oraz 1/2020/g

W imieniu Zarządu LGD – Lider Dolina Strugu, Biuro LGD zaprasza na spotkanie informacyjne i szkoleniowe związane z aktualnie trwającymi naborami wniosków.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 14 września 2020 r. o godzinie 10.00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat aktualnych naborów wniosków (m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków) oraz odbędzie się szkolenie dotyczące wypełniania dokumentacji aplikacyjnej).

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, reprezentantów stowarzyszeń oraz mieszkańców gmin obszaru LGD.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G

 „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

„Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w zakresie:

  • Wsparcie oddolne inicjatyw – limit dostępnych środków –20 000,00 zł
  • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru
    – limit dostępnych środków – 15 000,00 zł
  • Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego– limit dostępnych środków – 40 100,00 zł.
Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020