Wesołych świąt!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku życzy Zarząd oraz Pracownicy Lokalnej Grupy Działania – „Lider Dolina Strugu”.

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2019

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2019 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Czytaj dalej LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 3/2019

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU 2/2019/G

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej Doliny Strugu z uwzględnieniem promocji produktów lokalnych” .

Czytaj dalej LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU 2/2019/G