LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 2/2018

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2018 na operacje w zakresie Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Czytaj dalej LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 2/2018

SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE

„Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z organizowanymi naborami:

– nr 3/3018 Wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje

– nr 4/2018 – „Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”.

Czytaj dalej SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2018

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018