Spoktanie informacyjno-szkoleniowe

„Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu”, zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe związane z organizowanymi naborem grantowym nr 3/3018/G Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, podnoszenia wiedzy i naborem nr 2/2018 – Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury.

Czytaj dalej Spoktanie informacyjno-szkoleniowe

Punkt konsultacyjny

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego, który zorganizowany będzie:

–  w środę 1 sierpnia 2018 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 , w Urzędzie Gminy w Chmielniku;

– w czwartek 2 sierpnia 2018 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 , w Urzędzie Gminy w Hyżnem

Czytaj dalej Punkt konsultacyjny

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie: Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury.

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018/G

 „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, podnoszenia wiedzy

w zakresie:

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018/G

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2018/G

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2018/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Wzmocnienie lokalnego potencjału Doliny Strugu poprzez aktywizację kapitału społecznego, promowanie produktów lokalnych oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

Czytaj dalej Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2018/G