OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2018/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie: Marketing produktów rolnych.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie : Włączanie seniorów w życie społeczne obszaru.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G