WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – LIDER DOLINA STRUGU”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 12 czerwca  2019r. w biurze „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa,
o godzinie 16:00 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – LIDER DOLINA STRUGU”

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu”,  Procedur oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców oraz Procedur oceny i wyboru operacji zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji LSR,  do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Czytaj dalej AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Impreza promocyjna w ramach projektu współpracy

Serdecznie zapraszamy w imieniu naszym oraz LGD Partnerstwo 5 Gmin do wzięcia udziału w imprezie promocyjnej, organizowanej w ramach wspólnie realizowanego projektu współpracy pn. „Utworzenie Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Rzeszowie – zintegrowanie i promocja oferty produktów lokalnych, kultury i turystyki obszarów partnerskich „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” i LGD Partnerstwo 5 Gmin”.

Czytaj dalej Impreza promocyjna w ramach projektu współpracy

Ogłoszenie o konkursie fotograficznym

W ramach realizowanego projektu partnerskiego, wraz z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo 5 Gmin, zapraszamy mieszkańców Doliny Strugu do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, który tematycznie ma nawiązywać do terenów obydwu LGD a motywem przewodnim powinny być atrakcje turystyczne.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w ogłoszeniu Partnera:

https://partnerstwo5gmin.pl/konkurs-fotograficzny/

Konkurs organizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.