lista złożonych wniosków w naborze nr 1/2023

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2023 na operacje w zakresie Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 18 kwietnia 2023 r. wpłynęło 2 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 104 567,00 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 1/2023

Lista wniosków złożonych w ramach naboru 2/2023

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2021 na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do dnia 18 kwietnia 2023 r. wpłynęło 14 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 700 000 PLN.

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH- NABÓR NR 2/2023