lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2020/g

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD, zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2020/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” .

Czytaj dalej lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2020/g

Lista operacji wybranych do dofinansowania- nabór 1/2020 kształtowanie przestrzeni publicznej

Informujemy, iż pracownicy biura oraz Rada LGD, zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego naboru pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne”.

Czytaj dalej Lista operacji wybranych do dofinansowania- nabór 1/2020 kształtowanie przestrzeni publicznej

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 1/2020/G

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020/G na operacje w zakresie:

  1. Wsparcie oddolne inicjatyw
  2. Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru
  3. Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego

w ramach projektu grantowego pn. „Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 1/2020/G

LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2020

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2020 na operacje w zakresie Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W NABORZE NR 1/2020