LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU 2/2019/G

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej Doliny Strugu z uwzględnieniem promocji produktów lokalnych” .

Czytaj dalej LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU 2/2019/G

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU 1/2019/G

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, oraz podnoszeniem wiedzy” .

Czytaj dalej LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU 1/2019/G

Kampania marketingowa produktów lokalnych Doliny Strugu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Błędowa Tyczyńska „RAZEM” zrealizowała projekt pn. „Kampania marketingowa produktów lokalnych Doliny Strugu – opracowanie materiałów promocyjnych, kolportaż” mający na celu: „Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne i proekologiczne”.

Czytaj dalej Kampania marketingowa produktów lokalnych Doliny Strugu

LISTA OPERACJI WYBRANYCH- nabór nr 2/2019-PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI gospodarczej

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Czytaj dalej LISTA OPERACJI WYBRANYCH- nabór nr 2/2019-PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI gospodarczej