OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019/G

grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu pn.

Poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej Doliny Strugu z uwzględnieniem promocji produktów lokalnych”

w zakresie:

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania  – Lider Dolina Strugu”  pn.

Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w obszarze działań związanych z promowaniem dziedzictwa lokalnego, kultury, oraz podnoszeniem wiedzy”

w zakresie:

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019/G

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD – Lider Dolina Strugu

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 5 sierpnia 2019 r. w biurze „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, o godzinie 15:00 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD – Lider Dolina Strugu