OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G

 „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

„Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w zakresie:

  • Wsparcie oddolne inicjatyw – limit dostępnych środków –20 000,00 zł
  • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru
    – limit dostępnych środków – 15 000,00 zł
  • Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego– limit dostępnych środków – 40 100,00 zł.
Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020

Walne zebranie członków lgd

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz Statutu „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”, zapraszamy na Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 roku o godz. 15:00 w Biurze LGD w Błażowej ul. Myśliwska 16 ( Dworek ).

Porządek obrad:

Czytaj dalej Walne zebranie członków lgd