OGŁOSZENIE O NABORZE WNISOKÓW NR 3/2019- rozwijanie działalności gospodarczej

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNISOKÓW NR 3/2019- rozwijanie działalności gospodarczej

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2019

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2019 na operacje w zakresie „Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Czytaj dalej LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2019