Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 4/2018

Informujemy, iż pracownicy biura, oraz Rada LGD,  zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego naboru pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.”.

Czytaj dalej Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 4/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2018

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie „Rozwijania działalności gospodarczej”

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2018