OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

„Rozwój mikroregionu Doliny Strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej i promocję produktów lokalnych”

w zakresie:

  • Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej – limit dostępnych środków –25 000,00 zł
  • Marketing produktów rolnych – limit dostępnych środków – 10 000,00 zł
  • Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych
    – limit dostępnych środków – 20 000,00 zł

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

 „Wzmocnienie lokalnego potencjału Doliny Strugu poprzez aktywizację kapitału społecznego, promowanie produktów lokalnych, oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego”,

w zakresie: Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

 „Wzmocnienie lokalnego potencjału Doliny Strugu poprzez aktywizację kapitału społecznego, promowanie produktów lokalnych, oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego”,

w zakresie: Wzrost atrakcyjności oferty instytucji społecznych.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G