OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.

„Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru Doliny Strugu poprzez organizację imprez, włączenie seniorów w życie społeczne obszaru  oraz inwestycje w infrastrukturę turystyczną”

w zakresie:

  • Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych – limit dostępnych środków – 37 253,22 EUR (149 012,88 zł)
  • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru – limit dostępnych środków – 2 987,37 EUR (11 949,48 zł)
  • Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej – limit dostępnych środków – 5 700 ,00 EUR (22 800,00 zł)
Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023/G

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu” zaprasza:

członków Stowarzyszenia, mieszkańców,  samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym.

Czytaj dalej Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Punkty konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzania Punktów Konsultacyjnych, które zlokalizowane będą 28 grudnia 2022 r.:

  1. godz 09:00-13:00 w biurze LGD Lider Dolina Strugu, ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa,
  2. godz. 09:00-12:30 w Urzędzie Gminy w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn
  3. godz. 13:00-15:00 w budynku Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego, 36-016 Chmielnik 49.

W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać informacje m.in. na temat planowanych do ogłoszenia w I kwartale 2023 roku naborów wniosków (m.in. warunków naboru, kryteriów wyboru operacji, kwalifikowalności wydatków) oraz założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.


Wszystkich zainteresowanych działaniami PROW 2014-2020 serdecznie zapraszamy!