OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie: Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018/G

Odstąpienie od naboru wniosków na granty

Informujemy, iż zgodnie z zapisami  § 18 pkt. 1 ust. 1  „„Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców”, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Lider Dolina Strugu” w dniu 7.03.2018 r. na podstawie uchwały numer 1/2018 podjął decyzję o odstąpieniu od prowadzonych naborów wniosków na granty.

Czytaj dalej Odstąpienie od naboru wniosków na granty

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – LIDER DOLINA STRUGU”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 15 marca 2018r. w biurze „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa,
o godzinie 16:00 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – LIDER DOLINA STRUGU”