Impreza promocyjna w ramach projektu współpracy

Serdecznie zapraszamy w imieniu naszym oraz LGD Partnerstwo 5 Gmin do wzięcia udziału w imprezie promocyjnej, organizowanej w ramach wspólnie realizowanego projektu współpracy pn. „Utworzenie Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Rzeszowie – zintegrowanie i promocja oferty produktów lokalnych, kultury i turystyki obszarów partnerskich „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” i LGD Partnerstwo 5 Gmin”.

Link do zaproszenia na stronie partnera:

http://partnerstwo5gmin.pl/plenerowa-impreza-promocyjna-lgd/