Zaproszenie na warsztat refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania corocznej ewaluacji wewnętrznej zgodnie z Wytyczną nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Lokalna Grupa Działania  – Lider Dolina Strugu” zaprasza:

członków Stowarzyszenia, mieszkańców,  samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do udziału w warsztacie refleksyjnym.

Czytaj dalej Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Punkty konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzania Punktów Konsultacyjnych, które zlokalizowane będą 28 grudnia 2023 r.:

  1. godz. 08:00-12:00 w biurze LGD Lider Dolina Strugu, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn,
  2. godz. 08:00-10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, 36-024 Hyżne 182,
  3. godz. 11:00-13:30 w budynku Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego, 36-016 Chmielnik 49.

W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać informacje m.in. na temat planowanych do ogłoszenia w 2024 roku naborów wniosków oraz założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027.

Wszystkich zainteresowanych działaniami PROW 2014-2020 serdecznie zapraszamy!

Wesołych świąt!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku życzy Zarząd oraz Pracownicy Lokalnej Grupy Działania – „Lider Dolina Strugu”.