Odstąpienie od naboru wniosków na granty

Informujemy, iż zgodnie z zapisami  § 18 pkt. 1 ust. 1  „„Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców”, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Lider Dolina Strugu” w dniu 7.03.2018 r. na podstawie uchwały numer 1/2018 podjął decyzję o odstąpieniu od prowadzonych naborów wniosków na granty.

Czytaj dalej Odstąpienie od naboru wniosków na granty

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – LIDER DOLINA STRUGU”

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 15 marca 2018r. w biurze „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa,
o godzinie 16:00 z następującym porządkiem obrad:

Czytaj dalej WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW „LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – LIDER DOLINA STRUGU”

KONSULTACJE SPOŁECZNE- AKTUALIZACJA LSR

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR (samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Czytaj dalej KONSULTACJE SPOŁECZNE- AKTUALIZACJA LSR