PROJEKT WSPÓŁPRACY – LGD „EUROGALICJA”

Tytuł projektu: „EKOLOGIA, REKREACJA, PROMOCJA, ZDROWIE. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez utworzenie Miodowego Szlaku Rowerowego, Centrum Promocji Upraw Ekologicznych oraz promocję produktów lokalnych obszarów partnerskich LGD.”

Łączny budżet: 1 054 625,92 zł

Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu wraz z Lokalną Grupą Działania „EUROGALICJA” w okresie od listopada 2021 r. do grudnia 2022 r. realizować będzie projekt w ramach działania „Współpraca”, który będzie miał na celu podniesienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Eurogalicja” i „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” związanego z produkcją ekologiczną i aktywnością zdrowotną, oraz wykorzystanie potencjału lokalnego poprzez działania edukacyjne i uświadamiające, integrację oferty produktów lokalnych, usług turystycznych oraz przeprowadzenie kompleksowych i innowacyjnych działań związanych z promocją obszarów partnerskich LGD.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Utworzenie Miodowego Szlaku Rowerowego.
  2. Utworzenie Centrum Promocji Produktu Lokalnego.
  3. Wydawnictwo map, książek i publikacji promocyjnych.
  4. Organizacja rajdu rowerowego Miodowym Szlakiem.
  5. Organizacja warsztatów kulinarnych, kosmetycznych i rękodzielniczych.
  6. Utworzenie Centrum Promocji Upraw Ekologicznych.
  7. Organizacja warsztatów sadzenia roślin miododajnych.
  8. Organizacja lekcji pokazowych w pasiekach.
  9. Organizacja konferencji inauguracyjnej i podsumowującej.

O poszczególnych wydarzeniach i etapach realizacji projektu będziemy Państwa informować na bieżąco w aktualnościach.