Lokalna Grupa Działania

–      Władze LGD : Zarząd

Rada

Komisja Rewizyjna

–    Członkowie LGD: (lista członków)

–      Statut: (statut dokument PDF)

–       Regulamin Rady : (dokument PDF)

–       Uchwały:      Uchwała nr 1/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
„Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu”                   – pdf