Lokalna Strategia Rozwoju

– Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020 (tekst PDF)
– Formularze wniosków i umów : informacja plus link do strony ARiMR
– Zestawienie rzeczowo – finansowe : proszę napisać w BUDOWIE
– Umowa ramowa : tekst PDF
– Harmonogram naboru wniosków : tekst PDF